Հայտարարություններ

 
2015թ. փետրվարի 27-ին   <Ընտանիք>  կենտրոնի ցուցասրահում տեղի 
կունենա  <Երջանիկ մանկություն> խորագրով  նկարչական ցուցահանդես:

 

 
Գեղարվեստական միջոցառում նվիրված  բանակի 23-ամյա տարելիցին:
Միջոցառումը տեղի կունենա 30 հունվարի,  ժամը՝ 14:30:
«Ընտանիք» կենտրոնի դահլիճ:
 
 
 23 դեկտեմբերի 
            «Ամանորի հրաշք» - Աշոցքի մշակութային կենտրոնի դահլիճ,  ժամը՝ 15:00  
25  դեկտեմբերի,    «Ընտանիք» կենտրոնի դահլիճ
               Բեմականացում՝ «Խորամանկ աղվեսը»,  ժամը՝ 11:00
               Ամանորյա ուրախ հանդեսներ, ժամը՝   12:00,  13:00,  15:00

Pages