ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

«Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն

                                    

                                                         Հիմնադիր՝ Քնարիկ Ահարոնյան
                                                           Տնօրեն`  Արթուր Մինասյան

              Տնօրենի ուսոմնադաստիարակչական

                   աշխատանքների գծով  տեղակալ՝

Սվետլանա Պետրոսյան

                     Տնօրենի դաստիարակչական

            աշխատանքների գծով  տեղակալ՝

Հերմինե Սարգսյան
                                 Ավագ մանկավարժ՝

Սոնա Սահակյան

                  Կազմակերպիչ մանկավարժ՝ Գայանե Մինասյան
                               Ավագ պարուսույց՝ Մուրադ Թորոսյան  

       Կիրառական արվեստի խմբակների

          աշխատանքները  համակարգող՝   

Անահիտ Մանուկյան
                                        Գործավար՝  Վիոլետա Նահապետյան
                                  Մանկավարժներ՝   35
               Սպասարկող անձնակազմ՝ 11