<Գարնան շունչը> խորագրով գեղարվեստական միջոցառում

2015 թվականի ապրիլի 2-ին <Ընտանիք>  ՄՊՍ կենտրոնում կանցկացվի  <Գարնան շունչը>
խորագրով գեղարվեստական միջոցառում: