You are here

Մայրության և գեղեցկության միամսյակի տոնին նվիրված միջոցառումներ

 «Ընտանիք» ՄՊՍ կենտրոնը մայրության և գեղեցկության միամսյակի տոնին նվիրված կազմակերպում է միջոցառումներ.
«Մայրություն  և գեղեցկություն»
    Ջրառատի միջնակարգ դպրոց.   30. 03.2016թ., ժամը՝13:30-ին
«Մայրություն  և  գեղեցկություն» 
Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոց.  31.03.2016թ., ժամը՝14:00-ին     
«Գարունը  սեր  է» 
«Ընտանիք» կենտրոն.   05.04.2016թ., ժամը՝ 16:00-ին
«Մայրն է արևը մեր տան» 
Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց.  06.04.2016թ., ժամը՝15:00-ին