Միջոցառում նվիրված թատրոնի օրվան

2015 թ-ի մարտի 27-ին <Ընտանիք > ՄՊՍ կենտրոնի դահլիճում տեղի կունենա
 գեղարվեստական միջոցառում՝ նվիրված թատրոնի օրվան: