Միջոցառում նվիրված պարարվեստի օրվան

2015 թվականի ապրիլի 30-ին ժամը 16:30-ին «Ընտանիք» կենտրոնի դահլիճում
տեղի կունենա միջոցառում նվիրված պարարվեստի օրվան: