Տիկնիկագործություն

 
 
Ծրագիրը նախատեսված է 8-ից մինչև 18 տարեկան դեռահասների համար:
Ուսուցման տևողությունը՝ 2 տարի: 
Խմբակում սովորողների թիվը՝ 8-10 սան:
Պարապմունքների անցկացման ձևը՝ խմբային և անհատական:
Պարապմունքների տևողությունը `
- 1 դասաժամի տևողությունը 45 րոպե, շաբաթական՝  6-8 դասաժամ:
 
Ուսումնական գործընթացն իրականացվում է  գործնական պարապմունքների միջոցով:
Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար ստեղծված են բարենպաստ պայմանները՝ լուսավորություն, համապատասխան տարածք, խմբասենյակը հագեցած է  ուսումնառությանն անհրաժեշտ պարագաներով և նյութերով: 
Տիկնիկագործության խմբակում սաները սովորում են կատարել կոմպոզիցիայի կառուցում, տալ գունային լուծումներ,  կատարել վերջնամշակման և հարդարման աշխատանքներ:
Խմբակում պատրաստում են ծիսական, թատերական և մանկական տիկնիկներ:
Ուսուցման ընթացքում սաները ծանոթանում են տիկնիկագործության զարգացման պատմությանը,  նյութագիտություն և արվեստի պատմություն առարկաներին, հայկական ժողովրդական ավանդույթներին, տարածաշրջանների սովորույթներին և օգտագործած տարազներին: 
Զարգացնում է նաև անհատական և խմբային աշխատելու կարողությունները: 
 
Ուսուցման արդյունքը.
 
Էսքիզի մշակման և նրանից ճիշտ օգտվելու կարողության ձեռքբերում:
Տարազներով  և տարբեր ոճի տիկնիկների պատրաստման կարողությունների ձեռքբերում: 
Գեղագիտական ճաշակի զարգացում:
Անհատական և խմբային աշխատելու  կարողությունների ձևավորում: 
Մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշման ձեռքբերում:
Առօրյայի նպատակահարմար և արդյունավետ կազմակերպում:
Տիկնիկագործություն
 
Ծրագիրը նախատեսված է 8-ից մինչև 18 տարեկան դեռահասների համար:
Ուսուցման տևողությունը՝ 2 տարի: 
Խմբակում սովորողների թիվը՝ 8-10 սան:
Պարապմունքների անցկացման ձևը՝ խմբային և անհատական:
Պարապմունքների տևողությունը `
1 դասաժամի տևողությունը 45 րոպե, շաբաթական՝  6-8 դասաժամ:
 
Ուսումնական գործընթացն իրականացվում է  գործնական պարապմունքների միջոցով:
Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար ստեղծված են բարենպաստ պայմանները՝ լուսավորություն, համապատասխան տարածք, խմբասենյակը հագեցած է  ուսումնառությանն անհրաժեշտ պարագաներով և նյութերով: 
Տիկնիկագործության խմբակում սաները սովորում են կատարել կոմպոզիցիայի կառուցում, տալ գունային լուծումներ,  կատարել վերջնամշակման և հարդարման աշխատանքներ:
Խմբակում պատրաստում են ծիսական, թատերական և մանկական տիկնիկներ:
Ուսուցման ընթացքում սաները ծանոթանում են տիկնիկագործության զարգացման պատմությանը,  նյութագիտություն և արվեստի պատմություն առարկաներին, հայկական ժողովրդական ավանդույթներին, տարածաշրջանների սովորույթներին և օգտագործած տարազներին: 
Զարգացնում է նաև անհատական և խմբային աշխատելու կարողությունները: 
 
Ուսուցման արդյունքը.
 
Էսքիզի մշակման և նրանից ճիշտ օգտվելու կարողության ձեռքբերում:
Տարազներով  և տարբեր ոճի տիկնիկների պատրաստման կարողությունների ձեռքբերում: 
Գեղագիտական ճաշակի զարգացում:
Անհատական և խմբային աշխատելու  կարողությունների ձևավորում: 
Մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշման ձեռքբերում:
Առօրյայի նպատակահարմար և արդյունավետ կազմակերպում: