You are here

Սպորտային մրցույթներ՝ սպորտլանդիա

«Հայրենասիրությունը՝ հզոր հայրենիքի երաշխիք» խորագրով պատանեկան ամառային դպրոցում սաները մասնակցեցին՝ կրոսավազքի, արգելագոտու հաղթահարում՝ համալիր վարժության, տեղեկության հաղորդման, հրում վարժության։ Դեռահասները կոփվեցին, հետևեցին ֆիզիկական պատրաստվածությանը: Անցկացվեց սպորտլանդիա, միջխմբային և անհատական սպորտային մրցումներ` վոլեյբոլ, սեղանի թենիս, ֆուտբոլ, բադմինտոն, լող, որոնց միջոցով դեռահասները ցուցադրեցին իրենց մարզական կարողություններն ու ֆիզիկական պատրաստվածությունը։ Մրցույթներն անցկացվեցին առողջ մրցակցության մթնոլորտում։

09/07/2022