You are here

Խեցեգործության, ուլունքագործության, մանրանկարության, ազգային երգ ու պարի վարպետաց դասեր

«Հայրենասիրությունը՝ հզոր հայրենիքի երաշխիք» խորագրով պատանեկան ամառային դպրոցում՝ խեցեգործության, ուլունքագործության, մանրանկարության, ազգային երգ ու պարի վարպետաց դասեր

04/07/2022