You are here

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

«Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն

                                    

 Հիմնադիր՝ Քնարիկ Ահարոնյան
Տնօրեն`  Արթուր Մինասյան

Տնօրենի ուսոմնադաստիարակչական

աշխատանքների գծով  տեղակալ՝

Սվետլանա Պետրոսյան

Տնօրենի դաստիարակչական

աշխատանքների գծով  տեղակալ՝

Արտաշես Գրիգորյան
Ավագ մանկավարժ՝

Սոնա Սահակյան

Կազմակերպիչ մանկավարժ՝ Գայանե Մինասյան
Գեղարվեստական մասի վարիչ՝ Աննման Մինասյան

Կիրառական արվեստի խմբակների

աշխատանքները  համակարգող՝   

Անահիտ Մանուկյան
Գործավար՝  Վիոլետա Նահապետյան
Մանկավարժներ՝   40
Սպասարկող անձնակազմ՝ 12