You are here

Նյութատեխնիկական բազա

 

«Ընտանիք» բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող ք. Գյումրի, «Անի» թաղ., 11 փող., 5ա հասցեում գտնվող մասնաշենքն ունի 2800 մետր քառ. տարածք, որի շուրջ 40 տոկոսը 2008թ-ին վերակառուցվել է, հանձնվել շահագործման, որտեղ էլ այժմ կազմակերպությունը շարունակում է իր գործունեությունը: Մասնաշենքի մնացած հատվածը գտնվում է վերակառուցման փուլում:
 Շենքի գործող հատվածում կան 15 խմբասենյակներ, որոնք հագեցած են արհեստի ու արվեստի տարբեր ճյուղերի ուսուցումը լիարժեք կազմակերպելու համար անհրաժեշտ բոլոր ուսուցողական սարքավորումներով, նյութերով, գործիքներով և համապատասխան գույքով: Ընդհանուր շենքը կառուցված է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ապահովված է կոմունալ, կենտրոնական ջեռուցման և անվտանգության համակարգերով: Գործում է նաև ուսումանասրահ` հագեցած հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով գրականությամբ, համակարգիչներով ու ինտերնետային կապով ապահովված համակարգչային ուսուցման սենյակ, դահլիճ 250 հանդիսատեսի համար։

Վերակառուցվող մասում նախատեսված են` սպորտային սրահ և արհեստանոցներ: