You are here

«Կախարդական գրչի վարպետը խորագրով միջոցառումների մեկնարկ

 
ՀովհաննեսԹումանյանի 150-ամյակիննվիրված «Կախարդականգրչիվարպետըխորագրովմիջոցառումներիշրջանակումփետրվարի 19-ին, ժամը 1630-ին, «ԸնտանիքՄՊՍկենտրոնումկազմակերպվումէգրքահավաք և կլորսեղան-քննարկում:
Ակնկալում ենք Ձեր ակտիվ մասնակցությունը:
Տնօրինություն
 
04/02/2019