You are here

«Քանի լեզու գիտես այնքան մարդ ես» խորագրով միջոցառում

Դեկտեմբերի 19-ին, ժամը՝ 16:00–ին ԿԳՆ «Ընտանիք» ՄՊՍ կենտրոնում տեղի կունենա «Քանի լեզու գիտես այնքան մարդ ես» խորագրով միջոցառում՝ նվիրված անգլերեն և հայերեն լեզուներին:
Սիրով հրավիրում ենք:
Տնօրինություն

03/12/2018