You are here

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

•    Կենտրոնի կիսակառույց մասնաշենքի շինարարական աշխատանքների ավարտում, կահավորում
•    Տոնահանդեսների, բարեգործական համերգների և ցուցահանդեսների կազմակերպում և անցկացում
•    Սոցիալապես անապահով երեխաների և ուսանողների հովանավորություն
•    Ամառային ճամբարի կազմակերպում շնորհալի, ծնողազուրկ, սահմանափակ կարողություններով և սոցիալապես անապահով երեխաների համար
•    Անհատական հոգեբանական աշխատանքների կազմակերպում հատուկ դժվարություններ ունեցող երեխաների համար
•    Արցախից տեղահանված՝ պատերազմի հետևանքով որբացած երեխաների, անաշխատունակ դարձած հաշմանդամների և սոցիալապես անապահով  ընտանիքների սոցիալական և հումանիտար աջակցության իրականացում
 
 
Նշյալ ծրագրերին օժանդակել ցանկացողները կարող են դիմել  k.aharonyan@entanik.am: